انتشار عمومی فیلم تخریبهای دایره مذاهب اطلاعات

انتشار عمومی فیلم تخریبهای دایره مذاهب اطلاعات
پیام تصویری آقای محمد اصغری نیا به مقام رهبری در خصوص سوء استفاده های گسترده دایره مذاهب اطلاعاتفیلم پیام شخصی آقای محمد اصغری نیا به مقام رهبری پس از انتشارعمومی در سطح جامعه اینک در وبلاگ ناگفته ها و افشاگری ها جهت بازدید عمومی گذاشته شده و حاوی افشاگری هایی درباره تخریبهای امنیتی دایره مذاهب وزارت اطلاعات در خصوص روشهای دروغ پردازی، جاسوس پروری و تخریب شخصیت و از همه مهمتر ابزاری از اسلام، در این نهاد مرموز امنیتی می باشد.
لینک دانلود از سرور های مختلف:

لینک دانلود نگارش قابل اجرا بر روی موبایل از سرور های مختلف:

هیچ نظری موجود نیست: